Coronavirus Kits

  • SARS-CoV 2 Test Kits

    SARS-CoV 2 թեստային հավաքակազմ

    Անկախ նրանից, թե դա SARS- ն է կամ նոր coronavirus թոքաբորբը, բժշկական պաշտպանիչ հագուստը կենսական նշանակություն ունի վիրուսի յուրաքանչյուր տարածման գործում, և արտադրական տեխնոլոգիաների կատարելագործմամբ բարելավվում է բժշկական պաշտպանիչ հագուստի որակը: Այս հոդվածում համապարփակ կբացատրվեն բժշկական պաշտպանիչ հագուստը հետևյալ 4 ասպեկտներից: 1 Բժշկական պաշտպանիչ հագուստի հիմնական ներդրում 1.1 Ո՞րն է բժշկական պաշտպանիչ հագուստը: Բժշկական պաշտպանիչ հագուստի սահմանումը և կիրառումը: 1 ...